Ingenjörsbyrå för byggteknik

fürArchitektenIndustriePrivatpersonen
BauherrenBauunternehmenöffentliche Auftraggeber

Erbjudandet om Steinbach Struktur innehåller statiska och dynamiska beräkningar och konstruktion av byggverksamheten.

Både samvetsgrann och kompetent arbete och god kommunikation mellan planerare och byggare är nyckeln för att lyckas med ett projekt. Skall därför Steinbach struktur lika stor vikt vid hög kvalitet och god kommunikation i alla skeden av projektet: från konceptuell design till detaljprojektering. Målet är ett tekniskt och ekonomiskt optimalt resultat.