Atlas Tissue – Algeriet

Nybyggnation pappersbruk och kartongbruk

Projekt:

Stora jordbävningslaster

Pappersbruk med 2 byggnadsavsnitt

Kartongbruk med 7 byggnadsavsnitt

Omfattning:

Bygghandlingar

  • Statiska och dynamiska beräkningar
  • Dimensionering betong
  • Dimensionering stål

Tid: 2004 – 2006