Gipssilo Gardanne – Frankrike

Jordbävningsberäkningar

Projekt:

Stora jordbävningslaster genom stora tyngder

54m hög stålkonstruktion med två silor

Omfattning:

  • Statiska och dynamiska beräkningar
  • Leverans av upplagsreaktioner och snittkrafter i den stödjande betongkonstruktionen

Tid: 2006