Centralstation Stockholm

Ombyggnationer och utbyggnader under mark

Projekt:

Projekt 1: Utbyggnation: ny butik under mark

Projekt 2: Ombyggnation av trappa med komplicerade byggskeden och jordtryck från biltrafik

Omfattning:

  • Bygghandlingar
  • Dimensionering av betong
  • Pålkrafter

Tid: 2010 – 2011