Pappersbruk Syktyvkar – Ryssland

Utbyggnad med flera byggnader

Projekt:

  1. Grundläggning för 60m hög pannhus
  2. Turbinbyggnad, turbinfundament, traversbana
  3. Byggnad för indunstningen
  4. Fundament till mesaugn
  5. Fundament till 50m hög skorsten

Omfattning:

  • Jobba med SNIP-normen och dimensioneringsförutsättningarna
  • Dimensionering av betong och stål
  • Bygghandlingar

Tid: 2007 – 2008