Zellstoff Stendal (Förlängning)

Tillbyggnad av svartlutsackumulator

Projekt:

Fundament och trapptorn för 31m hög behållare

Bl.a. koppling till befintlig konstruktion (statisk påverkan, tätning)

Omfattning:

  • Bygglovshandlingar
  • Bygglovsansökan
  • Upphandling
  • Bygghandlingar

Tid: 2007 – 2009